Giỏ hàng của bạn trống!

Chấp nhận điều khoản hợp đồng

Sau đây ("Điều khoản hợp đồng") là các điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Y Dược Xanh ("Yduocxanh.com"). Bằng cách truy cập, duyệt và / hoặc sử dụng trang web này ("Trang web"), bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý, bị ràng buộc bởi các điều khoản này và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành theo luật Việt Nam. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, không sử dụng Trang web này. Tài liệu được cung cấp trên Trang web này được bảo vệ bởi luật pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Bản quyền tại các nước sở tại và Việt Nam và các điều ước quốc tế. Trang web này được Y Dược Xanh kiểm soát và vận hành từ các văn phòng của mình tại Việt Nam. Y Dược Xanh không tuyên bố rằng các tài liệu trong Trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác và việc truy cập chúng từ các vùng lãnh thổ nơi nội dung của chúng là bất hợp pháp đều bị cấm. Những người chọn truy cập Trang web này từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành.

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến và việc sử dụng Trang web này và các tài liệu trong tài liệu này đều chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Việt Nam.

BẠN NÊN NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ SỨC KHỎE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, THỰC PHẨM BỔ SUNG HOẶC THIẾT BỊ Y TẾ. Y Dược Xanh không đảm bảo và sẽ không có trách nhiệm đối với thông tin được cung cấp trong trang web này liên quan đến các khuyến nghị liên quan đến các chất bổ sung cho bất kỳ và tất cả các mục đích sức khỏe. Thông tin này chỉ được cung cấp như một hướng dẫn được sử dụng khi thảo luận về chương trình với chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Các tuyên bố về các chất dinh dưỡng hoặc sản phẩm cụ thể chưa được đánh giá bởi các ban ngành Y Tế. Bổ sung chế độ ăn uống không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc phòng ngừa bệnh. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình ăn kiêng, tập thể dục hoặc bổ sung. Y Dược Xanh không bảo đảm hoặc bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý, đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bán, bao gồm mọi bảo hành về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Thông tin trong trang web trực tuyến này ("Dịch vụ") chỉ được trình bày dưới dạng tóm tắt và nhằm cung cấp hiểu biết và hiểu biết rộng về người tiêu dùng về các chủ đề chăm sóc sức khỏe. Thông tin không nên được coi là đầy đủ và không nên được sử dụng thay cho chuyến thăm, gọi điện hoặc tư vấn của bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác. Dịch vụ không khuyến nghị tự quản lý các vấn đề sức khỏe. Thông tin có được bằng cách sử dụng Dịch vụ không đầy đủ và không bao gồm tất cả các bệnh, tình trạng thể chất hoặc điều trị của họ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chăm sóc sức khỏe, xin vui lòng gọi hoặc gặp bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác kịp thời. Nếu có điều gì thắc mắc, hãy hỏi ngay lập tức.

Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau ("Nhà cung cấp thông tin"). Cả Y Dược Xanh và bất kỳ Nhà cung cấp thông tin nào cũng không chịu trách nhiệm về thông tin được cung cấp ở đây theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường. Trách nhiệm của Y Dược Xanh hoặc Nhà cung cấp thông tin, nếu có, đối với các thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt, tra tấn hoặc bằng sáng chế hoặc vi phạm bản quyền) sẽ không vượt quá phí mà người dùng phải trả cho thông tin cụ thể hoặc dịch vụ cung cấp. Trong mọi trường hợp, Y Dược Xanh hoặc bất kỳ Nhà cung cấp thông tin nào sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào ngoài số tiền nêu trên và tất cả các thiệt hại khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt, đều bị loại trừ ngay cả khi Y Dược Xanh hoặc Nhà cung cấp thông tin đã bị loại trừ khuyên về khả năng thiệt hại như vậy.

Thông tin truy cập thông qua trang web trực tuyến này được cung cấp "NHƯ VẬY" và không có bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý. Tất cả các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể đều được loại trừ. Y Dược Xanh và Nhà cung cấp thông tin không đảm bảo về độ tin cậy, độ chính xác, tính kịp thời, tính hữu ích hoặc tính đầy đủ của thông tin. Y Dược Xanh và Nhà cung cấp thông tin không thể và không đảm bảo chống lại lỗi của con người và máy móc, thiếu sót, chậm trễ, gián đoạn hoặc mất mát, bao gồm mất dữ liệu. Y Dược Xanh không chịu trách nhiệm cập nhật thông tin trong đây, có thể bị lỗi thời dựa trên những phát triển y tế tiếp theo.

Thông tin trong trang web trực tuyến này ("Dịch vụ") chỉ được trình bày dưới dạng tóm tắt và nhằm cung cấp hiểu biết và hiểu biết rộng về người tiêu dùng về các chủ đề chăm sóc sức khỏe. Thông tin không nên được coi là đầy đủ và không nên được sử dụng thay cho chuyến thăm, gọi điện, hoặc tư vấn của bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác. Dịch vụ không khuyến nghị tự quản lý các vấn đề sức khỏe. Thông tin có được bằng cách sử dụng Dịch vụ không đầy đủ và không bao gồm tất cả các bệnh, tình trạng thể chất hoặc điều trị của họ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chăm sóc sức khỏe, xin vui lòng gọi hoặc gặp bác sĩ của bạn hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác kịp thời. Bạn không bao giờ nên bỏ qua lời khuyên y tế hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì bạn đã đọc ở đây.

Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau ("Nhà cung cấp thông tin"). Cả Y Dược Xanh và bất kỳ Nhà cung cấp thông tin nào cũng không chịu trách nhiệm về thông tin được cung cấp ở đây theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường. Trách nhiệm của Y Dược Xanh hoặc Nhà cung cấp thông tin, nếu có, đối với các thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt, tra tấn hoặc bằng sáng chế hoặc vi phạm bản quyền) sẽ không vượt quá phí mà người dùng phải trả cho thông tin cụ thể hoặc dịch vụ cung cấp. Trong mọi trường hợp, Y Dược Xanh hoặc bất kỳ Nhà cung cấp thông tin nào sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào ngoài số tiền nêu trên và tất cả các thiệt hại khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt, đều bị loại trừ ngay cả khi Y Dược Xanh hoặc Nhà cung cấp thông tin đã bị loại trừ khuyên về khả năng thiệt hại như vậy.

Thông tin truy cập thông qua trang web trực tuyến này được cung cấp "NHƯ VẬY" và không có bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý. Tất cả các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể đều được loại trừ. Y Dược Xanh và Nhà cung cấp thông tin không đảm bảo về độ tin cậy, độ chính xác, tính kịp thời, tính hữu ích hoặc tính đầy đủ của thông tin. Y Dược Xanh và Nhà cung cấp thông tin không thể và không đảm bảo chống lại lỗi của con người và máy móc, thiếu sót, chậm trễ, gián đoạn hoặc mất mát, bao gồm mất dữ liệu. Y Dược Xanh không chịu trách nhiệm cập nhật thông tin trong đây, có thể bị lỗi thời dựa trên những phát triển y tế tiếp theo.

Thông tin trong trang web trực tuyến này ("Dịch vụ") chỉ được trình bày dưới dạng tóm tắt và nhằm cung cấp hiểu biết và hiểu biết rộng về người tiêu dùng về các chủ đề chăm sóc sức khỏe. Thông tin không nên được coi là đầy đủ và không nên được sử dụng thay cho chuyến thăm, gọi điện, tư vấn hoặc tư vấn của bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác. Dịch vụ không khuyến nghị tự quản lý các vấn đề sức khỏe. Thông tin có được bằng cách sử dụng Dịch vụ không đầy đủ và không bao gồm tất cả các bệnh, bệnh, tình trạng thể chất hoặc điều trị của họ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chăm sóc sức khỏe, xin vui lòng gọi hoặc gặp bác sĩ của bạn hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác kịp thời. Bạn không bao giờ nên bỏ qua lời khuyên y tế hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì bạn đã đọc ở đây. Nếu bạn đang được chăm sóc y tế hoặc dùng thuốc theo toa, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ về tác động của các sản phẩm Vitacost đối với sức khỏe của bạn.

Dịch vụ là dịch vụ thông tin và liên lạc trực tuyến do Y Dược Xanh cung cấp, tuân theo sự tuân thủ của bạn với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây, bao gồm tất cả các triển lãm theo đây và các thông tin khác có trong quy trình đăng ký và trên Dịch vụ ("Thông tin") và được kết hợp bởi tham chiếu trong Thỏa thuận này. Thỏa thuận này bao gồm Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được nêu ở trên và các điều khoản và điều kiện được quy định bên dưới, bao gồm tất cả các bản trình bày theo đây và Thông tin.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ HỢP ĐỒNG NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẰNG CÁCH TIẾP CẬN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý ĐẾN NỀN TẢNG BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THIẾT LẬP BÊN DƯỚI VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG THIẾT LẬP TRÊN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, BẠN KHÔNG THỂ TIẾP CẬN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. YDUOCXANH.COM CÓ THỂ SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG NÀY BẤT KỂ THỜI GIAN NÀO, VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬA ĐỔI SẼ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC SAU KHI HỢP ĐỒNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI HOẶC THÔNG BÁO CHO BẠN. BẠN ĐỒNG Ý XEM LẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH KỲ ĐỂ CẬP NHẬT NHỮNG THAY ĐỔI. TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN NHỮNG THAY ĐỔI MỚI NHẤT.

1. Giấy phép phần mềm. Theo Thỏa thuận này, Y Dược Xanh cấp cho bạn, theo các điều khoản của Thỏa thuận này, giấy phép không thể chuyển nhượng và không độc quyền chỉ sử dụng cho bất kỳ phần mềm và tài liệu nào của bạn, cùng với tất cả các cập nhật, cải tiến, sửa đổi và sửa chữa. , được sở hữu bởi Yduocxanh.com và / hoặc Người cấp phép của nó. Y Dược Xanh không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ điều nào đã nói ở trên.

2. Thiết bị. Bạn phải cung cấp, bằng chi phí của mình, tất cả điện thoại và các thiết bị và dịch vụ khác (bao gồm cả khi cần thiết, dịch vụ điện thoại và dịch vụ truy cập internet) cần thiết để truy cập Dịch vụ.

3. Bản quyền, Giấy phép, Hạn chế sử dụng và Đệ trình ý tưởng. Bản quyền trong tất cả các tài liệu được cung cấp trên Trang web này được giữ bởi Y Dược Xanh hoặc bởi người tạo ban đầu của tài liệu. Ngoại trừ như đã nêu ở đây, không tài liệu nào có thể được sao chép, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm, nhưng không giới hạn phiên bản, điện tử, cơ khí, photocopy, ghi âm, hoặc mặt khác, không có sự cho phép trước bằng văn bản của Y Dược Xanh hoặc chủ sở hữu bản quyền. Quyền được cấp để hiển thị, sao chép, phân phối và tải xuống các tài liệu trên Trang web này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn không sửa đổi các tài liệu và bạn giữ lại tất cả các bản quyền và thông báo độc quyền khác có trong tài liệu. Quyền này tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Sau khi chấm dứt, bạn phải hủy ngay lập tức mọi tài liệu đã tải xuống và in. Bạn cũng không được, nếu không có sự cho phép của Y Dược Xanh, "phản chiếu" bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web này trên bất kỳ máy chủ nào khác. Bất kỳ việc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web này đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật riêng tư và công khai cũng như các quy định và đạo luật truyền thông.

Bạn đồng ý cấp cho Y Dược Xanh một giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí bản quyền, với quyền cấp phép, tái sản xuất, phân phối, truyền tải, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai và thực hiện công khai bất kỳ tài liệu nào và thông tin khác (bao gồm, không giới hạn, các ý tưởng có trong đó cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc được cải tiến) bạn gửi đến các khu vực công cộng của Dịch vụ (như bảng thông báo, diễn đàn và phòng trò chuyện) bằng mọi cách và trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào được biết đến hoặc sau đây được phát triển. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có khiếu nại Y Dược Xanh đối với bất kỳ hành vi vi phạm hoặc chiếm đoạt thực tế hoặc chiếm dụng quyền sở hữu nào trong giao tiếp của bạn với chúng tôi.

4. Phương tiện truyền thông xã hội. Y Dược Xanh duy trì và tương tác với các trang web truyền thông xã hội khác nhau. Các trang web truyền thông xã hội này bao gồm nhưng không giới hạn ở nhiều blog, bảng thông báo, mạng, đa phương tiện và các trang truyền thông tin tức hoặc các trang web nội dung do người dùng tạo khác (Trang web truyền thông xã hội Y Dược Xanh). Bằng cách truy cập, xem và / hoặc đăng bất kỳ nội dung nào lên bất kỳ Trang web truyền thông xã hội Y Dược Xanh nào trên internet, bạn chấp nhận, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, các điều khoản sử dụng hoàn chỉnh cho các trang web đó.

Bạn đồng ý rằng bạn ít nhất 18 tuổi và sẽ không: Vi phạm bất kỳ luật pháp và quy định địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế nào, truyền tải bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, gây rối, đe dọa, thô tục, lạm dụng hoặc phản đối, truyền tải bất kỳ quảng cáo trái phép, tài liệu quảng cáo, "thư rác", "thư dây chuyền", "kế hoạch kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác.

Y Dược Xanh không chịu trách nhiệm về các bình luận và bài đăng trong đó và có quyền theo dõi, cấm, hạn chế, chặn, đình chỉ, chấm dứt, xóa hoặc ngừng truy cập của bạn vào bất kỳ Trang web truyền thông xã hội nào, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do nào và theo quyết định riêng của mình.

5. Tổng kết. Y DƯỢC XANH KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ CÁC GIAO TIẾP VÀ VẬT LIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HOẶC TẢI LÊN DỊCH VỤ VÀ; KHÔNG TRÁCH NHIỆM CHO NỘI DUNG CỦA CÁC GIAO TIẾP VÀ VẬT LIỆU NÀY. TUY NHIÊN, YDUOCXANH.COM BẢO ĐẢM QUYỀN CHẶN HOẶC XÓA BÌNH LUẬN, GIAO TIẾP HOẶC VẬT LIỆU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ (A) TRÁCH NHIỆM, XÁC NHẬN, HOẶC XÁC NHẬN, (B) GIẢ DỐI, PHỈNH PHỜ HOẶC SAI SỰ THẬT, (C) VI PHẠM MỘT BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU HOẶC; QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC CỦA NGƯỜI KHÁC HOẶC, (D) CÔNG KÍCH HOẶC DÙNG NHỮNG LỜI LẼ THÔ TỤC ĐỐI VỚI YDUOCXANH.COM. BẤT KỲ THÔNG ĐIỆP, LỜI KHUYÊN, Ý KIẾN HOẶC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN KHÔNG NÊN XEM NHƯ LÀ HƯỚNG DẪN CUỐI CÙNG.

6. Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Y Dược Xanh vô hại, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và người cấp phép (gọi chung là "Nhà cung cấp dịch vụ") và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, kể cả phí luật sư hợp lý , do bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản của bạn (bao gồm cả hành vi bất cẩn hoặc sai trái) của bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập Dịch vụ bằng tài khoản Dịch vụ của bạn.

7. Quyền của bên thứ ba. Các quy định của đoạn 5 (Bồi thường) là vì lợi ích của Yduocxanh.com và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và Nhà cấp phép. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức này sẽ có quyền khẳng định và thực thi các điều khoản đó trực tiếp chống lại bạn.

8. Thời hạn: Chấm dứt. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi bạn truy cập Dịch vụ và / hoặc hoàn tất quy trình đăng ký. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi Yduocxanh.com mà không cần thông báo bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì và có thể bị chấm dứt bởi bạn khi thông báo cho Y Dược Xanh bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các quy định của đoạn 3 (Bản quyền, Giấy phép, Hạn chế sử dụng và Gửi ý tưởng), 5 (Bồi thường), 6 (Quyền của bên thứ ba) và 8 (Khác) sẽ tồn tại khi có bất kỳ chấm dứt Thỏa thuận này.

9. Linh tinh. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý rằng mọi hành động pháp lý hoặc tiến hành giữa Y Dược Xanh và bạn vì bất kỳ mục đích nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc các bên nghĩa vụ của bên dưới đây sẽ chỉ được đưa ra tại một tòa án có thẩm quyền có thẩm quyền tại Việt Nam. Bạn từ bỏ quyền được xét xử của bồi thẩm đoàn trong bất kỳ hành động nào liên quan đến vấn đề của Thỏa thuận này. Bất kỳ nguyên nhân hành động hoặc khiếu nại nào bạn có thể có đối với Dịch vụ phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh. Y Dược Xanh không thất bại trong việc khăng khăng đòi hoặc thực thi nghiêm ngặt mọi điều khoản của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào. Cả quá trình ứng xử giữa các bên và thực tiễn thương mại sẽ không hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Y Dược Xanh có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

10. Thông báo. Y Dược Xanh có thể gửi thông báo cho bạn theo Thỏa thuận này bằng thư điện tử, thông báo chung về Dịch vụ hoặc bằng cách liên lạc bằng văn bản được gửi bởi thư hạng nhất của Hoa Kỳ đến địa chỉ của bạn trong hồ sơ thông tin tài khoản Y Dược Xanh. Bạn có thể gửi thông báo cho Yduocxanh.com bất cứ lúc nào bằng thư được gửi bằng email: yduocxanh@gmail.com

vơi